SeniorXpert

Werken met een gepensioneerde kandidaat

Werken met een gepensioneerde kandidaat

Heeft uw kandidaat de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of heeft u interesse in werken met gepensioneerden? Via onze zusterorganisatie Doorwerkgever kan uw kandidaat doorwerken via de flexibele doorwerkregeling. De Doorwerkregeling houdt in dat Doorwerkgever BV uitvoerder is van een afspraak tussen de Doorwerknemer en de Belastingdienst, het zogenaamde “pseudo werknemerschap”. Dit betekent dat de Belastingdienst het via Doorwerkgever verkregen inkomen behandelt als een fiscaal dienstverband en er slechts loonbelasting en premie zorgverzekering wordt afgedragen. Doorwerkgever voert deze regeling uit in opdracht van de Doorwerknemer en volgens de afspraak met de Belastingdienst.

Er is optimale flexibiliteit qua inzet van de Doorwerknemer mogelijk waarbij de opdrachtgever alleen die uren gefactureerd krijgt die gewerkt worden. Doorwerkgever verzorgt hierbij de administratieve afhandeling. Het uurloon wordt in de Doorwerkregeling een all-in loon.

Klik hier als u meer weten over deze flexibele regeling.