Over SeniorXpert

Flexibiliteit zit zowel letterlijk als figuurlijk in onze genen. Wij zijn leverancier van flexibele arbeidskrachten en werkplekken. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat een flexibele instelling helpt om plezier in je werk te hebben. De opgedane levenservaring en kennis maakt dat een oudere werknemer zich vaak makkelijker kan aanpassen aan verschillende situaties. Of iemand duurzaam inzetbaar is hangt dus mede af van zijn competentie om flexibel te kunnen denken.

 

Om deze reden hebben wij een matchmethode ontwikkeld die niet alleen een match maakt op wat iemand kan (competenties) of gedaan heeft, maar ook rekening houdt met wat iemand graag zou willen doen (talent en interesse).

SeniorXpert is een onderdeel van Flexprovider

Wie is Flexprovider

SeniorXpert maakt onderdeel uit van Flexprovider. Flexprovider is een organisatorische eenheid die bestaat uit platformen en uitvoeringsorganisaties op het gebied van flexwerken, collegiaal uitlenen en doorwerken.

 

Het is het doel van Flexprovider om voor werknemers en werkgevers een zo groot mogelijke wederzijdse flexibiliteit te realiseren onder de voorwaarde dat voor beide partijen ook afdoende zekerheid ontstaat (Flexicurity).

 

Flexprovider A is aangesloten bij NBBU en past voor toepassing van de NBBU-cao de wijze van opslaan en het gebruik van persoonsgegevens toe zoals die door NBBU zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Flexprovider A is een SNA gecertificeerde onderneming en hanteert het SNA keurmerk op basis van NEN 4400-I.